Wat is CAM?


CAM is van oorsprong een Engelstalige term: 'Complementary and Alternative Medicine'.

In de Nederlandse taal wordt het als afkorting gebruikt.

Met 'complementair' wordt bedoeld dat de toegepaste therapieën naast en aanvullend aan de reguliere medische zorgverlening worden toegepast.

Met 'alternatief' wordt bedoeld dat de inspiratie en achtergrond voor de toegepaste therapieën niet uit de traditionele westerse traditie van medische zorg komen.

Het begrip 'medicine' wordt in de Nederlandse situatie niet vertaald in 'geneeskunde'. Dit begrip is in Nederland voorbehouden aan artsen in de conventionele westerse zorgverlening. Daarom wordt het begrip 'therapeut' gebruikt voor het beroep dat wordt uitgeoefend. In therapie gaat het om de behandeling of genezing van ziekte of de verlichting van symptomen.

De claim van CAM-therapeuten is dat zij met complementaire en alternatieve methoden en inzichten ziekten kunnen behandelen en symptomen verlichten.

Manifest CAM therapeuten