Visie en missie van de BvK

 Visie

De BvK is een unidisciplinaire beroepsvereniging die het beroep kinesioloog in Nederland neerzet en vertegenwoordigt.

 Missie

1.       Intern: De BvK is een thuis voor kinesiologen.

2.       Richting het beroep kinesioloog: De BvK waarborgt de kwaliteit van het beroep kinesioloog.

3.       Extern: De BvK vertegenwoordigt het beroep kinesioloog in de maatschappij.  

Doelstelling

1. Intern

De BvK is een thuis voor kinesiologen dat betekent.

1.       De BvK is een ontmoetingsplek voor alle kinesiologen;

2.       De BvK bevordert persoonlijke groei als professioneel van het beroep kinesioloog;

3.       De BvK stimuleert de ontwikkeling van de verschillende facetten van het beroep kinesioloog binnen de vereniging. 

2. Richting het beroep kinesioloog

De BvK waarborgt de kwaliteit van het beroep kinesioloog.

1.       De BvK waarborgt de kwaliteit van het beroep kinesioloog door het actueel houden van het beroeps- en beroepscompetentieprofiel kinesioloog;

2.       De BvK toetst nieuwe kinesiologische cursussen, werkwijzen en systemen of ze voldoen aan de standaard van de kinesiologie die is vastgesteld in het beroepscompetentieprofiel;

3.       De BvK waarborgt de kwaliteit van de methode kinesiologie richting detden (zorgverzekeraars, overheid, SNRO, RBCZ, NIBIG) door middel van een beroepskader. 

3. Extern

De BvK draagt kinesiologie als professioneel beroep uit.

1.       De BvK stelt het beroepskader kinesioloog vast ten aanzien van de wetgever (Wkkgz, BVA, geschillencommissie);

2.       De BvK vertegenwoordigt het beroep kinesioloog binnen het CAM-veld en de maatschappij;

3.       De BvK streeft naar de doorontwikkeling van een gezamenlijke visie van kinesiologen (binnen en buiten de BvK) van het beroep kinesioloog.

Het bestuur volgt in haar beleid deze visie en missie.
De leden zijn van harte uitgenodigd om voorstellen in te brengen om deze visie scherp en actueel te houden, de ontwikkelingen in de samenleving vragen om dynamiek.

versie mei 2018