Opleiding

De Beroepsvereniging voor Kinesiologie heeft met de 4-jarige kinesiologie opleiding Topki een convenant gesloten. Dit houdt in dat deze opleiding gecontroleerd is door de Toelatingscommissie en het bestuur van de BvK en het eindniveau van de studenten na hun afstuderen goedgekeurd is voor rechtstreekse toelating tot de BvK als Erkend Kinesioloog en in alle opzichten voldoet aan de kwaliteitseisen die de BvK aan haar leden stelt.

Ook afgestudeerden van de NSK, Welkin en Espavo worden rechtstreeks toegelaten als lid van de BvK als kinesioloog, na overlegging van hun diploma via het aanmeldingsformulier. 
Zodra zij beschikken over 500 lesuren kinesiologie, kunnen zij doorstromen naar 'Erkend Kinesioloog'-niveau. Hiertoe vullen zij het opleidingsformulier in en sturen het naar de Toelatingscommissie.

Afgestudeerden van andere opleidingsinstituten worden door de Toelatingscommissie beoordeeld op hun toelatingsniveau na invulling van het opleidingsformulier.

Aanmeldingsformulieren vindt u hier  


cert 2