Visie en missie van de BvK

 Visie

Wij zijn van mening dat er in Nederland één beroepsvereniging moet bestaan die de belangen behartigt van alle kinesiologen.

Er zal één Kwaliteitsregister voor Kinesiologie komen, waarin alle kinesiologen vanaf een bepaald niveau geregistreerd worden door een onafhankelijk instituut.

 Missie

Het is voor ons duidelijk dat het werken met kinesiologie leidt tot bijzondere resultaten op het gebied van gezondheid en welzijn.

Kinesiologen zijn in staat een aanvullende therapie te bieden naast de reguliere zorg.

 1. De BvK is een thuis voor kinesiologen. Kernwoorden: bron, basis, veiligheid, uitwisseling, inspiratie, steun, opvoeding, ethiek, historisch besef (wortels), erkenning, ontwikkelen,  mogelijkheid om fouten te maken/pionieren, samenkomen,
 2. De BvK staat voor kwaliteit en professionaliteit: Bevorderen van kwaliteit, ontwikkelen, toetsen, bewaken, opvoeden
 3. De BvK draagt kinesiologie uit: Inbedding in de samenleving, uitdragen, acceptatie, erkenning, PR

Doel

Doel 1 Veilige basis – thuis zijn

 • Alle leden vormen samen de vereniging en nemen verantwoording voor een respectvol en veilig samenwerken ten dienste van het vak kinesiologie.
 • Alle kinesiologen in Nederland zijn welkom binnen de BvK en kiezen het niveau van hun lidmaatschap. Deze niveaus zijn:
 1. Platform voor kinesiologie (Forum)
 2. Basis – erkend kinesioloog
 3. Gecertificeerd registerkinesioloog psychosociale begeleiding
 4. Gecertificeerd registerkinesioloog compelementaire therapie
 • De Bvk is een ontmoetingsplek voor alle kinesiologen.
 • De BvK biedt inspiratie en bevordert persoonlijke groei van de leden.

Doel 2 Kwaliteit en professionaliteit

 • Het beroep kinesioloog wordt in het beroepsprofiel, beroepscompetentieprofiel en het beroepsbeeld complementair therapeut beschreven
 • De Methode Identificatie Kinesiologie geeft een helder beeld van de methode kinesiologie en wordt verder ontwikkeld.
 • Het minimale opleidingsniveau voor startbekwame kinesiologen is in afstemming met de beroepsorganisaties in Duitsland en Zwitserland vastgesteld.
 • De BvK zet zich in voor internationale samenwerking door lid van de IASK (International Association of Specialized Kinesiologist) te zijn.
 • Het nascholingstraject van de BvK voor ervaren kinesiologen, die niet over een drie jaar durende kinesiologieopleiding conform Hbo-niveau beschikken, is door SNRO geaccrediteerd.
  Alle leden voldoen aan de permanente educatie door middel van vastgestelde bij- en nascholing en intervisie.
 • Een Kwaliteitsregister voor Kinesiologie waarborgt de kwaliteit van de kinesiologen.
  Kinesiologen die als CAM-therapeuten met de zorgverzekeraars samenwerken en als begeleider mensen in hun bestaan binnen de maatschappij ondersteunen, zijn twee ook naar buiten zichtbare, gescheiden beroepstaken binnen de kinesiologie (zie doel 1 Kwaliteits- en procesbewaking).
 • De specificaties van kinesiologen die niet als complementair therapeuten deel van het CAM-veld zijn, worden helder op papier gezet.

(Er is samenwerking in het kader van kwaliteitswaarborg met de DGAK [Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie] waar kinesiologie onder 'coaching' valt).

 • Opdracht, opdrachtgever en dienstverlening worden zuiver van elkaar gescheiden.

Doel 3 Kinesiologie uit dragen

 • De BvK zorgt voor bekendheid, acceptatie en erkenning van kinesiologie als professioneel beroep in de maatschappij.
 • De BvK neemt actief deel in internationale organisaties op het terrein van de kinesiologie.
 • De BvK werkt samen met het CAM-veld en neemt deel aan het realiseren van het CAM kwaliteitsmanifest.